DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

Generali Agro Firma, Generali z myślą o firmie, Ubezpieczenia komunikacyjne, Generali Ochrona Prawna, Generali z myślą o podróży

Generali Agro Firma

Ubezpieczenie gwarantuje zabezpieczenie majątku firmie i działań związanych z prowadzeniem firmy.

Ubezpieczenie może obejmować m.in.:

 • ubezpieczenie mienia firmy od ognia i zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

Dokumenty do pobrania

 

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 


 

Generali z myślą o firmie

Ubezpieczenie gwarantuje zabezpieczenie majątku firmie i działań związanych z prowadzeniem firmy. W zależności od wskazanego wariantu ubezpieczenie może obejmować m.in.:

 • ubezpieczenie mienia firmy od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
 • ubezpieczenie szyb i elementów stałych
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie assistance dla firmy
 • ubezpieczenie  mienia w transporcie
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 

 


 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ochrona może być udzielona w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenia NNW oraz innych ubezpieczeń dodatkowych.

Generali z myślą o aucie

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument (Generali z myślą o aucie)

Ustandaryzowany dokument (Generali OC)

 


 

Generali Ochrona Prawna

Produkt zapewnia ochronę interesu majątkowego Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia w jego życiu lub działalności sporów prawnych. Ochrona obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej  (np. wynagrodzenie pełnomocnika, koszty sądowe, koszty notarialne) i ubezpieczenie porady prawnej, w ramach którego Ubezpieczony posiada prawo do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię Prawną, m.in.: konsultacji prawnych, a także opinii prawnych. Produkt dostępny jest  w kilku wariantach.

Dokumenty do pobrania

 

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 

 


 

Generali z myślą o podróży

Dla kogo przeznaczony jest produkt?
Produkt kierowany jest do osób fizycznych oraz  firm niezależnie od celu wyjazdu i formy spędzania czasu.


Ubezpieczenie dostosowane jest do:

 • charakteru wyjazdu – wyjazd w góry, nad morze, na kolonię, obóz, żagle, narty, służbowy
 • sposobu spędzania czasu – bierny wypoczynek (zwiedzanie, opalanie się na plaży), czy też  wakacyjna aktywność (nurkowanie, uprawianie narciarstwa wodnego),a może wyjazd do pracy
 • miejsca pobytu – np. Europa, kraje egzotyczne
 • stanu zdrowia – choroby przewlekłe
 • formy wyjazdu – podróż w pojedynkę, rodzinna wyprawa albo wyjazd służbowy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje

W przypadku podróży zagranicznej (strefa Europa, Cały Świat lub Świat bez USA) w zakresie podstawowym ochrona dotyczy:

 • kosztów leczenia i usług assistance w związku z nagłym zachorowaniem, zaostrzeniem choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • ubezpieczenia mienia na czas wyjazdu.

W przypadku podróży krajowej (strefa Polska oraz obszar strefy przygranicznej państw sąsiadujących z Polską, sięgającej nie dalej niż 50 km od wspólnej granicy) zakres podstawowy obejmuje ochronę następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakres może zostać rozszerzony o dodatkowe ryzyka.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 

 

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje