DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt obrotowy "Na hektary"

Kredyt obrotowy "Na hektary"

Kredyt obrotowy "Na hektary" to idealna forma finansowania zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej dla Twojego gospodarstwa rolnego.

Twoje korzyści

 • minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej
 • szybka decyzja kredytowa

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

 • kredyt może otrzymać rolnik prowadzący lub rozpoczynający działalność rolniczą
 • przeznaczony na finansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej, tj.:
  • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pasz
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego
  • zakup paliwa na cele rolnicze
 • wysokość kredytu uzależniona jest od posiadanych użytków rolnych i nie może przekroczyć:
  • 2 500 zł/1ha użytków rolnych dla kredytów nie podlegających udokumentowaniu poniesionych wydatków, lub
  • 3 500zł/1ha użytków rolnych dla kredytów podlegających udokumentowaniu w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków z rachunku kredytowego co najmniej 70% poniesionych wydatków fakturami VAT lub innymi dowodami kupna-sprzedaży
 • nie jest wymagane posiadanie środków własnych
 • maksymalny okres kredytowania do 12 miesięcy
 • forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana indywidualnie z Klientem
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
 • termin spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta

Oprocentowanie

Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży banku w wysokości 0,75 p.p.
Promocja trwa do dnia 30.09.2023 r.

Opłaty

Prowizja przygotowawcza w wysokości 0,00%, dla Klientów posiadających w banku rachunek bieżący z kartą debetową.
Prowizja przygotowawcza w wysokości 1,00%, dla pozostałych Klientów.
Promocja trwa do dnia 30.09.2023 r.

Pozostałe opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje