DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników - symbol MRcsk

Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników - symbol MRcsk

Jeżeli planujesz rozpocząć działalność rolniczą, skorzystaj z kredytu preferencyjnego wybierając odpowiednia linię kredytową.

Twoje korzyści

 • możesz skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania i niskiej prowizji
 • dopasowany okres kredytowania

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników - symbol MRcsk

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.

Możesz się ubiegać o niego, jeżeli jesteś osobą fizyczną i :

 • w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyłeś 40 lat
 • jesteś mikro lub małym przedsiębiorstwem
 • posiadasz kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem
 • po raz pierwszy rozpoczynasz działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem
 • zobowiążesz się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego staniesz się rolnikiem aktywnie zawodowo
 • rozpoczniesz realizacje planu inwestycji w okresie 9 miesięcy od dnia zwarcia umowy kredytu i osiągniesz roczną nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Dodatkowe warunki:

 • udział własny 10% nakładów inwestycyjnych
 • okres kredytowania – min. 5 lat
 • kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału wywołuje efekt zachęty

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje