DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami - symbol K02

Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami - symbol K02

Jeżeli planujesz rozwijać swoje gospodarstwo rolne, skorzystaj z kredytu preferencyjnego wybierając odpowiednia linię kredytową.

Twoje korzyści

  • możesz skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania i niskiej prowizji
  • dopasowany okres kredytowania
  • kredyt przeznaczony na celowe inwestycje w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

Kredyty obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osuniecie się ziemi lub lawinę - symbol K02

Kredyt obrotowy może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę , tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne, i nie może przekroczyć:

  • 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
  • 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej

Dodatkowe warunki:

  • nie jest wymagany wkład własny
  • okres kredytowania – 4 lata od dnia wystąpienia szkody
  • okres karencji – nawet do końca trwania umowy

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje