DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami - symbol K01

Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami - symbol K01

Jeżeli planujesz rozwijać swoje gospodarstwo rolne, skorzystaj z kredytu preferencyjnego wybierając odpowiednia linię kredytową.

Twoje korzyści

  • możesz skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania i niskiej prowizji
  • dopasowany okres kredytowania
  • kredyt przeznaczony na celowe inwestycje w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

Kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osuniecie się ziemi lub lawinę - symbol K01

Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę i wynosić więcej niż:

  • 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
  • 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej

Dodatkowe warunki:

  • nie jest wymagany wkład własny
  • okres kredytowania – 4 lata od dnia wystąpienia szkody
  • okres karencji – nawet do końca trwania umowy

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje