DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów - symbol PR

Kredyt na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów - symbol PR

Jeżeli planujesz rozwijać swoje gospodarstwo rolne, skorzystaj z kredytu preferencyjnego wybierając odpowiednia linię kredytową.

Twoje korzyści

 • możesz skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania i niskiej prowizji
 • dopasowany okres kredytowania
 • kredyt przeznaczony na celowe inwestycje w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

Kredyty na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akacji lub udziałów - symbol PR

Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na:

 • budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych
 • zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do magazynowania, przygotowania do przetwarzania lub sprzedaży, przetwarzania produktów
 • zakup środków transportu do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania oraz zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktu
 • zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub działów spółek prowadzących sztuczne unasienniania

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 70% artości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków i wynosić więcej niż 16 mln zł
 • 80% artości akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb i wynosić więcej niż 4 mln zł lub 5 mln zł
 • 80% wartości udziałów spółek prowadzących sztuczne unasienniane i wynosić więcej niż 4 mln zł

Dodatkowe warunki:

 • udział własny 20-30% nakładów inwestycyjnych
 • okres kredytowania – 15 lat
 • okres karencji 2 lata
 • kredyt na inwestycje w przetwórstwie może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty
 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup akcji lub udziałów stosowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rybołówstwie

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje