DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt na zakup użytków rolnych - symbol Z

Kredyt na zakup użytków rolnych - symbol Z

Jeżeli planujesz rozwijać swoje gospodarstwo rolne, skorzystaj z kredytu preferencyjnego wybierając odpowiednia linię kredytową.

Twoje korzyści

  • możesz skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania i niskiej prowizji
  • dopasowany okres kredytowania
  • kredyt przeznaczony na celowe inwestycje w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

Kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym - symbol RR

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Dodatkowe warunki:

  • udział własny 20% nakładów inwestycyjnych
  • okres kredytowania – 15 lat
  • okres karencji 2 lata
  • dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje