DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt inwestycyjny "AGRO ZIEMIA"

Kredyt inwestycyjny "AGRO ZIEMIA"

Jeżeli planujesz utworzyć lub powiększyć gospodarstwo rolne, kredyt inwestycyjny ,"AGRO ZIEMIA" został stworzony w odpowiedzi na Twoje  potrzeby.

Twoje korzyści

 • otrzymasz atrakcyjne oprocentowanie
 • na Twoja prośbę może zostać odroczony termin spłaty
 • możesz wnioskować o wysokość wkładu własnego
 • Ty decydujesz, czy chcesz, by kredyt został wypłacony jednorazowo, czy w transzach

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

 • kredyt może otrzymać rolnik prowadzący  lub rozpoczynający  działalność rolniczą
 • przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu powiększenia lub utworzenia gospodarstwa rolnego
 • wysokość kredytu uzależniona jest od kosztów inwestycji oraz udziału środków własnych
 • udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20%, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Klienta Bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić
 • maksymalny okres kredytowania do 15 lat, a w przypadku Klientów do 40 roku życia nawet 20 lat
 • kredyt zabezpieczony jest hipoteką na gruntach rolnych
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej jednorazowo lub w transzach na podstawie zaakceptowanych przez Bank dyspozycji płatniczych Klienta, na rzecz zbywcy gruntów, do których winny być załączone dokumenty stanowiące podstawę wypłaty
 • termin spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje