DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt w rachunku bieżącym "AGRO PLON"

Kredyt w rachunku bieżącym "AGRO PLON"

Jeżeli prowadzisz gospodarstw rolne i posiadasz rachunek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie, ten kredyt pomoże Ci sprawnie funkcjonować.

Twoje korzyści

 • otrzymasz limit kredytowy do swobodnego korzystania
 • odsetki płacisz od wykorzystanej kwoty
 • każdorazowy wpływ gotówki na twoje konto zaliczony zostanie jako spłaty kredytu, powodując jednocześnie odnowienie się limitu o kwotę dokonanej spłaty

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

 • kredyt może otrzymać rolnik prowadzący gospodarstwo rolne lub działy specjalne produkcji rolnej
 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzona działalnością rolniczą
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest między innymi od:
  • wysokości  obrotów na rachunku bieżącym
  • poziomu zdolności kredytowej
  • bieżących potrzeb obrotowych
  • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń
 • nie jest wymagane posiadanie środków własnych
 • maksymalny okres kredytowania do 48 miesięcy
 • wypłata kredytu następuje gotówkowo lub bezgotówkowo  w drodze realizacji dyspozycji płatniczych w ramach posiadanego limitu kredytu. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytów gotówkowych jest stałe lub zmienne, określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje