DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Terminowe w walutach wymienialnych

Terminowe w walutach wymienialnych

Zastanawiasz się, jak zarabiać na obcej walucie? Pomnóż ją na lokacie terminowej w walucie

Twoje korzyści

  • możesz lokować bezpośrednio w USD, EUR
  • sam decydujesz o okresie trwania lokaty
  • masz do niej łatwy dostęp przez sieć wszystkich placówek Banku
  • lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w Banku
  • kapitalizacja odsetek na koniec okresu odsetkowego

Bezpieczeństwo środków

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Dysponowanie środkami

  • minimalna kwota lokaty to równowartość  25 EUR
  • oferujemy następujące terminy lokat –  na okres: 1, 3, 6, 12 miesiące.

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie wymienialnej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania rachunków walutowych w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje