DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt skupowy dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich – symbol S

Kredyt skupowy dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich – symbol S

Kredyt udzielany na poprawę płynności finansowej dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Na co ?

Kredyt może zostać udzielony na finansowanie bieżącej działalności, w tym także refinansowanie już poniesionych wydatków i spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie tych wydatków.

Dla kogo?

O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś podmiotem prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o których mowa w przepisach o nasiennictwie lub skupie lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabyłeś:

 1. zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
 2. nasiona roślin rolniczych od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. lub
 3. owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. 

oraz prowadzisz działalność w ramach następujących działalności:

 1. sprzedaż (obrót i skup) hurtowa zboża i nasion – 46.21.Z,
 2. sprzedaż hurtowa świeżych owoców miękkich oraz sprzedaż hurtowa zakonserwowanych (mrożonych) owoców miękkich – 46.31.Z
 3. konserwowanie owoców poprzez zamrażanie – 10.39.Z.

Ile?

Kwota udzielonych kredytów nie może przekroczyć kwoty 40 mln zł i jednocześnie:

 1. kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub
 2. kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych lub
 3. kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo
 4. sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.

Dodatkowe warunki:

 1. nie jest wymagany wkład własny.
 2. okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 1 roku.
 3. pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy liczony od daty zawarcia umowy kredytu.
 4. oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR.
 5. okres kredytowania do 18 miesięcy. Umowy mogą być zawierane do dnia 31.12.2023 r.
 6. prowizja 1% od kwoty udzielonego kredytu.

Szczegółowe informacje w placówkach Banku.

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje