DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych – symbol UP

Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych – symbol UP

Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych – symbol UP

Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Na co?
Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Dla kogo?
O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś producentem rolnym oraz:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
  • osobą prawną
  • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Ile?
Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Dodatkowe warunki:
Nie jest wymagany wkład własny. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

Najważniejsze korzyści:

  • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostała część dopłaca ARiMR
  • prowizja tylko 0,5% kwoty udzielonego kredytu
  • brak rozliczania wydatkowania

Kredyt może być udzielony do 30 czerwca 2024 r.

Nie czekaj. Dowiedz się więcej!

Szczegółowe informacje w naszych placówkach.
 

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje