DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie majątku

Agrocasco

Oferta zapewnia ochronę, która obejmuje wypadki ubezpieczeniowe polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu rolniczego, jak również związane z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu rolniczego.

Generali Agro Ekspert

Dokumenty do pobrania

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 


 

Ubezpieczenia dla rolników

Oferta obowiązkowego ubezpieczenia rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, obowiązkowego ubezpieczenia budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a także ubezpieczeń dobrowolnych.

Generali Gospodarstwo Rolne

Dokumenty do pobrania

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 


 

Generali Konie

Produkt przeznaczony jest dla posiadaczy i hodowców koni. Przedmiotem ubezpieczenia jest koń, którego właścicielem jest Ubezpieczony lub posiada do niego inny tytuł prawny. Zakres ubezpieczenia – w zależności od wariantu ubezpieczenia –  może obejmować takie ryzyka jak  m.in.: śmierć lub uśmiercenie z konieczności, kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży czy ubezpieczenie udziału w kosztach operacji koni. W zależności od wariantu ubezpieczenia zakres może zostać rozszerzony min.: o ryzyka związane z różnymi rodzajami szkód, standardowo wyłączonymi z zakresu ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania:

 

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 

 


 

Generali Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa – dokumenty do pobrania:

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej  i drobiu – dokumenty do pobrania:

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 


Ubezpieczenie Upraw

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uprawy rolne. Może dotyczyć zarówno upraw rolnych oraz rodzajów ryzyka, do których mają zastosowanie dopłaty do składek ze środków budżetu państwa, jak i upraw rolnych oraz rodzajów ryzyka, do których te dopłaty nie mają zastosowania.
Zakres ubezpieczenia obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych (z dopłatą z budżetu państwa). Może dotyczyć też dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych (bez dopłaty z budżetu państwa).
 

Generali Ubezpieczenie Upraw

 

Dokumenty do pobrania

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

Klauzule szczególne do ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych

 

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje