DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Ubezpieczenie życiowe

Ubezpieczenie życiowe

Ubezpieczenie życiowe i osobowe

Życie Komfort

Podstawowy zakres umowy ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego. Może on zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe. Ubezpieczający może wybrać pakiet ryzyk dodatkowych, które obejmują m.in.: trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby czy poważne zachorowanie. Ubezpieczenie może stanowić także zabezpieczenie spłaty zadłużenia.

Dokumenty do pobrania

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 

Ubezpieczenie na życie Generali, z myślą o życiu PLUS:

Głównym celem ubezpieczenia jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego. Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego i może zostać rozszerzony o umowy dodatkowe – w zależności od potrzeb Ubezpieczonego.

Dokumenty do pobrania

 

Karta produktu Ubezpieczenie na życie Generali, z myślą o życiu PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS - Rodzina

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS - Senior

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS - Singiel

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS - VIP

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje