DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Ubezpieczenie życiowe

Ubezpieczenie życiowe

Ubezpieczenie życiowe i osobowe

Życie Komfort Plus

Produkt obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz wybrane ryzyka dodatkowe - w zależności od wybranego pakietu.

Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia przedstawiliśmy w karcie produktu. Ubezpieczenie może stanowić także zabezpieczenie spłaty zadłużenia.

Dokumenty do pobrania

 

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Dokument zawierający informacje o produkcie

 

 

Ubezpieczenie na życie Generali, z myślą o życiu PLUS:

Głównym celem ubezpieczenia jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego. Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego i może zostać rozszerzony o umowy dodatkowe – w zależności od potrzeb Ubezpieczonego.

Dokumenty do pobrania

 

Karta produktu Ubezpieczenie na życie Generali, z myślą o życiu PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS - Rodzina

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS - Senior

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS - Singiel

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS - VIP

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje