DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt obrotowy - promocja

Kredyt obrotowy - promocja

Jeśli specyfika Twojej działalności wymaga sezonowych, doraźnych wydatków do sprawnego funkcjonowania, ten kredyt jest strzałem w dziesiątkę.

Twoje korzyści

 • minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • dowolny cel kredytowy związany z bieżącą działalnością gospodarczą
 • zadłużenie spłacasz jednorazowo lub w ratach

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

 • kredyt może otrzymać podmiot prowadzący lub rozpoczynający działalności gospodarczą
 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • wysokość kredytu uzależniona jest od indywidualnych, bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • nie jest wymagane posiadanie środków własnych
 • okres kredytowania do 12 miesięcy
 • forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana indywidualnie z Klientem
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
 • termin spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta

Oprocentowanie

Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marzy banku w wysokości 0,75 p.p.
Promocja trwa do dnia 30.12.2023 r.

Opłaty

Prowizja przygotowawcza w wysokości 0,00%, dla Klientów posiadających w banku rachunek bieżący z kartą debetową.
Prowizja przygotowawcza w wysokości 1,00%, dla pozostałych Klientów.
Promocja trwa do dnia 30.12.2023 r.

Pozostałe opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje