DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyty inwestycyjne ze środków EFRWP

Kredyty inwestycyjne ze środków EFRWP

Jeżeli chcesz inwestować a nie dysponujesz odpowiednimi środkami, to zainteresuj się kredytami inwestycyjnymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Twoje korzyści

 • niskie oprocentowanie
 • niewysoka prowizja
 • dogodne formy zabezpieczeń

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

Kredyty inwestycyjny - "Wiarygodny partner"

 • celem tej linii kredytowej jest wszechstronny, wielofunkcyjny rozwój na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem małej i średniej przedsiębiorczości, przyczyniającej się do ograniczania bezrobocia, tworzenia szansy aktywizacji gospodarczej dla mieszkańców, w tym młodzieży
 • kto może się ubiegać o kredyt ?
  • podmioty będące małymi lub średnimi firmami, przedsiębiorcami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich
  • osoby fizyczne wykonujące lub rozpoczynające rejestrowaną działalność gospodarczą
  • spółki handlowe
  • inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną

Kredyt inwestycyjny – przedsięwzięcia w zakresie agroturystyki

 • przedmiotem  kredytowania mogą być nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców
 • kto może się ubiegać o kredyt ?
  • rolnicy i członkowie ich rodzin
  • inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą
  • spółki handlowe
  • inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną
  • gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz związki komunalne tych gmin

Kredyt inwestycyjny – w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich

 • przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje /roboty drogowe związane z budową, przebudową i/lub remontem dróg publicznych gminnych i powiatowych, leżących na terenach wiejskich
 • kto może ubiegać się o kredyt ?
  • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, realizujące inwestycje drogowe

Kredyt inwestycyjny – przedsięwzięcia  inwestycyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę

 • przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę zlokalizowanego na terenach wiejskich, rozumianych jako tereny rolne, leśne i inne osiedla wiejskie i małe miasta do 20 tys. mieszkańców
 • kto może się ubiegać o kredyt ?
  • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz ich związki i porozumienia
  • spółki handlowe
  • inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną

Kredyt inwestycyjny – w zakresie  wiejsko – gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkól rolniczych

 • przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje w zakresie oświaty wiejskiej zlokalizowane na terenach wiejskich, rozumianych jako tereny rolne, leśne i inne otwarte osiedla wiejskie i małe miasta do 20 tys. mieszkańców
 • kto może się ubiegać o kredyt ?
  • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz ich związki i porozumienia
  • spółki handlowe
  • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą
  • inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje