DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt inwestycyjny na rozwój przedsiębiorczości

Kredyt inwestycyjny na rozwój przedsiębiorczości

Jeżeli chcesz zainwestować w podjęcie nowej działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności, ten kredyt jest dla Ciebie.

Twoje korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • dopasowany okres kredytowania
 • możesz ustalić wysokość wkładu własnego
 • Ty decydujesz, czy chcesz, by kredyt został wypłacony jednorazowo, czy w transzach

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

 • kredyt może otrzymać podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot podejmujący działalność gospodarczą
 • przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem prowadzonej lub podejmowanej działalności, a w szczególności
  • zakup, modernizacja, adaptacja, remont, budowa i rozbudowa nieruchomości służących prowadzeniu działalności gospodarczej
  • zakup nieruchomości mających, zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania, przeznaczenie na pozarolniczą działalność gospodarczą
  • zakup i montaż maszyn, urządzeń i narzędzi
  • zakup środków transportu związanych z prowadzona działalnością

W przypadku refundowania nakładów inwestycyjnych wymagane są dokumenty potwierdzające poniesienie dotychczasowych kosztów z okresu maksymalnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku

 • wysokość kredytu uzależniona jest od kosztów inwestycji oraz udziału środków własnych
 • udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20%, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość finansowania 100%kosztów inwestycji
 • maksymalny okres kredytowania do 8 lat
 • forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana indywidualnie z Klientem
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej jednorazowo lub w transzach na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanego przez bank. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej
 • termin spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje