DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Jeżeli chcesz otworzyć własną firmę lub zainwestować w rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, ten kredyt jest dla Ciebie.

Twoje korzyści

 • możesz wybrać okres kredytowania: krótko-, średni- lub długoterminowy
 • na Twoja prośbę może zostać odroczony termin spłaty
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możesz ustalić wysokość wkładu własnego
 • Ty decydujesz, czy chcesz, by kredyt został wypłacony jednorazowo, czy w transzach

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

 • kredyt może otrzymać podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot podejmujący działalność gospodarczą
 • przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie poniesionych w ciągu 6 miesięcy nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego , w szczególności przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzacje majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach
 • wysokość kredytu uzależniona jest od kosztów inwestycji oraz udziału środków własnych
 • udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20%, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość finansowania 100%kosztów inwestycji
 • maksymalny okres kredytowania do 15 lat
 • forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana indywidualnie z Klientem
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej jednorazowo lub w transzach na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanego przez bank. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej
 • termin spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klient

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje