DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy

Jeżeli potrzebujesz pomocy w bieżącym finansowaniu działalności swojego przedsiębiorstwa, ten kredyt jest dla Ciebie.

Twoje korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • każda wpłata na konto spłaca kredyt, dzięki czemu odnawiana będzie kwota limitu
 • spłaconą część kredytu możesz ponownie wykorzystać w okresie trwania umowy kredytowej
 • odsetki będziesz płacić tylko od wykorzystanej kwoty

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

 • kredyt może otrzymać podmiot prowadzący działalność gospodarczą
 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest między innymi od:
  • wysokości  i częstotliwości obrotów
  • poziomu zdolności kredytowej
  • rodzaju i wysokości potrzeb kredytowych
  • rodzaju i wartości zabezpieczenia spłaty kredytu
 • nie jest wymagane posiadanie środków własnych
 • okres kredytowania do 12 miesięcy i może być wydłużony na kolejny okres
 • wypłata kredytu następuje bezgotówkowo w drodze realizacji dyspozycji płatniczych w ramach posiadanego limitu kredytu. Każda spłata części  lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania
 • umożliwiamy korzystanie z dogodnych form zabezpieczenia

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje