DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz rachunek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie, ten kredyt pomoże Ci sprawnie funkcjonować.

Twoje korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • otrzymasz limit kredytowy do swobodnego korzystania
 • odsetki płacisz od wykorzystanej kwoty
 • każdorazowy wpływ gotówki na twoje konto zaliczony zostanie jako spłaty kredytu, powodując jednocześnie odnowienie się limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • możesz wydłużyć okres spłaty kredytu

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

 • kredyt może otrzymać podmiot prowadzący działalność gospodarczą
 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzona działalnością gospodarczą
 • warunkiem otrzymania kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej i posiadanie czynnego rachunku bieżącego w Banku od minimum 6 miesięcy i przeprowadzanie rozliczeń przez ten rachunek
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest między innymi od:
  • wysokości  wpływów na rachunku bieżącym
  • poziomu zdolności kredytowej
  • poziomu bieżących potrzeb obrotowych
  • rozmiaru prowadzonej działalności
  • wysokości osiąganych dochodów
 • nie jest wymagane posiadanie środków własnych
 • okres kredytowania do 12 miesięcy i może być odnowiony na kolejny roczny okres, odnowienie kredytu może nastąpić maksymalnie trzykrotnie
 • wypłata kredytu następuje gotówkowo lub bezgotówkowo  w drodze realizacji dyspozycji płatniczych w ramach posiadanego limitu kredytu. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu
 • umożliwiamy korzystanie z dogodnych form zabezpieczenia

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje