DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
MasterCard przedpłacona

MasterCard przedpłacona

Karta przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych: pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek, np. płatności za paliwo, hotele, bilety lotnicze, czy artykuły biurowe. Może być również przekazana jako instrument do wypłaty nagród, czy premii.

Twoje korzyści

Kartą można dokonywać operacji:

 1. bezgotówkowych:
 • płatności w punktach usługowo-handlowych
 • płatności w Internecie, bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure
 • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO)
 1. gotówkowych:
 • wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów oraz w bankomatach obcych banków
 • wypłaty gotówki w kasach Banków Grupy SGB oraz w kasach obcych banków
 • karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty
 • operacje kartą mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty)
 • rachunek, do którego wydano kartę obciążany jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu transakcji do Banku
 • karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku, a następnie przekazywana nieodpłatnie Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty
 • karta daje możliwość rozdzielenia wydatków służbowych od prywatnych

Okres ważności karty

 • Karta MasterCard przedpłacona  wydawana jest na jeden rok.

Standardowe limity dzienne do karty

 • Wypłaty gotówkowe – 1 500 zł
 • Transakcje bezgotówkowe – 3 000 zł

Opłaty

Opłatę pobieraną za Kartę MasterCard przedpłaconą – określa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji.

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje