DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Bezpieczeństwo w Bankowości Internetowej

Bezpieczeństwo w Bankowości Internetowej

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS KORZYSTANIA Z BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ

Pamiętaj !

Zawsze zanim przystąpisz do logowania sprawdź czy:

  • Adresy stron do logowania są adresami bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Pleszewie, czy rozpoczynają się od https:// oraz czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane  (obok paska adresowego musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki).
  • W obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki. W zależności od wersji przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu. Pojawienie się takiej kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa a połączenie jest szyfrowane.

 

 

 

 

 

 

  • Certyfikat bezpieczeństwa jest poprawny. Do danych certyfikatu możesz dotrzeć poprzez kliknięcie w ikonę kłódki. Po kliknięciu zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy od wielu czynników. W szczególności prosimy zadbaj, aby:

  • Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego – regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.
  • Nie korzystać z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.
  • Regularnie zmieniać swoje Hasło.
  • Natychmiast zmieniać swoje Hasło lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mół je poznać.
  • Zanim potwierdzisz płatność zweryfikuj poprawność numeru rachunku odbiorcy oraz czy kwota transakcji zgadza się z cena zakupu.

Bank nigdy nie prosi o potwierdzenie haseł stałych, hasła tokena, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie na nim certyfikatu bezpieczeństwa.

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje