DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Jeśli planujesz większe zakupy, dopadły cię niespodziewane wydatki, wybierasz się w podróż marzeń lub po prostu szybko potrzebujesz większej kwoty, kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Pleszewie jest dla Ciebie.

Twoje korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów, nawet do 255 550 zł
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • pieniądze odbierzesz w gotówce, albo w formie przelewu
 • środki przeznaczone na dowolny cel, także na spłatę innych zobowiązań
 • Sam podejmujesz decyzję, jak spłacisz kredyt – w ratach stałych lub malejących
 • jeśli decydujesz się spłacić kredyt przed terminem  - nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat
 • minimum formalności i szybka decyzja kredytowa
 • nie obawiaj się zawiłych procedur, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy
 • brak dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą zadłużenia

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytów gotówkowych jest stałe lub zmienne, określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 1. kwota udzielonego kredytu 15 000,00 zł
 2. całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł  (prowizja i/lub koszty ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy)
 3. okres kredytowania 36 miesięcy, spłata w 36 równych ratach miesięcznych w wysokości: 35 rat po 464,43 zł , 36 ostatnia rata wyrównująca w kwocie 464,44 zł
 4. roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,20%
 5. całkowity koszt kredytu wynosi 2 260,49 zł, w którego skład wchodzą:
 • prowizja za udzielenie kredytu 525,00 zł,
 • odsetki od kredytu 1 719,49 zł
 • koszt usług dodatkowych  0,00 zł, w których skład wchodzą : koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
 • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 16,00 zł,

 6. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,15%,

 7. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 17 260,49 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających  z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2022 r.

Formularze

Przedłożyć w Banku Spółdzielczym w Pleszewie dokumenty potwierdzające dochody  w zależności od rodzaju ich źródła.

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskanych za ostanie 3 miesiące (pobierz)  w przypadku umowy o pracę
 • oryginał decyzji o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty
 • oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach w przypadku umów zlecenia, o dzieło, agencyjnej, najmu nieruchomości
 • informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 • dane finansowe -  działalność rolnicza
 • informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 • dane finansowe dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów

 

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje