DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR

Jeśli masz już konto osobiste w Banku Spółdzielczym w Pleszewie lub dopiero planujesz je założyć i potrzebujesz pieniędzy na dowolny cel, chcesz z nich korzystać w dogodnym dla Ciebie momencie i w dowolnym momencie spłacić zadłużenie, kredyt odnawialny w ROR jest dla Ciebie.

Twoje korzyści

 • łatwy i wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy
 • kwota limitu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów, nawet do 255 550 zł
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • kredyt udzielony jest w formie linii kredytowej, która odnawia się automatycznie po 12 miesiącach, nie musisz składać wniosków o przedłużenie
 • spłata zadłużenia następuje automatycznie z bieżących wpływów na konto
 • minimum formalności i szybka decyzja kredytowa
 • nie obawiaj się zawiłych procedur, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytów gotówkowych jest stałe lub zmienne, określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 1. kwota udzielonego kredytu 7 000,00 zł
 2. całkowita kwota kredytu 7 000,00 zł  (prowizja i/lub koszty ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy, płatne w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy)
 3. okres kredytowania 60 miesięcy
 4. roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,14%
 5. całkowity koszt kredytu wynosi 3 527,83 zł, w którego skład wchodzą:
 • odsetki od kredytu 2 490,83 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 1,90% kwoty udzielonego kredytu tj. 133,00 zł,
 • prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1,70% odnawianej kwoty kredytu, tj. 476,00 zł
 • koszt usług dodatkowych  420,00 zł, w których skład wchodzą : koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 420,00 zł,
 • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 8,00 zł,

6. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,59%,

7. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 10527,83 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających  z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu,  prowizji oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.06.2020 r.

Formularze

Przedłożyć w Banku Spółdzielczym w Pleszewie dokumenty potwierdzające dochody  w zależności od rodzaju ich źródła.

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskanych za ostanie 3 miesiące (pobierz)  w przypadku umowy o pracę
 • oryginał decyzji o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty
 • oświadczenie o źródle i wysokości dochodów uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach w przypadku umów zlecenia, o dzieło, agencyjnej, najmu nieruchomości,
 • informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 • dane finansowe -  działalność rolnicza
 • informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 • dane finansowe dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje