Bankowość internetowa - logowanie eBankNet eCorpoNet
TeleSaldo

TeleSaldo

TeleSaldo jest telefonicznym zautomatyzowanym systemem informacyjnym pracującym 24 godziny na dobę. Dzięki zintegrowaniu z głównym systemem księgowym Banku, udostępniona informacja jest szybka i wiarygodna.

Twoje korzyści

  • dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę
  • bezpłatny dostęp do usługi
  • wygoda i oszczędność czasu

System TeleSaldo umożliwia uzyskanie informacji

  • o stanie salda na rachunkach
  • o operacjach na każdym z rachunków (maks.  z trzech ostatnich dni księgowych)
  • o lokatach
    oraz umożliwia zmiany numeru PIN (hasła).

Szczegółowy zakres usług oraz ich funkcjonowania  dostępny w Przewodniku dla klienta

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje