Bankowość internetowa - logowanie eBankNet eCorpoNet
Terminowe w walutach wymienialnych

Terminowe w walutach wymienialnych

Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo i pewne inwestowanie wolnych środków w obcych walutach, nawet jeśli nie są to duże kwoty, ta lokata w Banku Spółdzielczym w Pleszewie jest dla Ciebie.

Twoje korzyści

  • możesz oszczędzać w: USD, EUR
  • sam decydujesz o okresie trwania lokaty
  • masz do niej łatwy dostęp przez sieć wszystkich placówek Banku
  • lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w Banku
  • kapitalizacja odsetek na koniec okresu odsetkowego
  • możesz udzielić pełnomocnictwa dla wybranej przez siebie osoby oraz dokonać zapisu bankowego na wypadek śmierci

Bezpieczeństwo środków:

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Dysponowanie środkami

  • minimalna kwota lokaty to równowartość 25 EUR
  • oferujemy następujące terminy lokat – na okres: 1, 3, 6, 12 miesiące

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie wymienialnej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania rachunków walutowych w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje