DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Mastercard przedpłacona

Mastercard przedpłacona

Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą

Twoje korzyści

Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty

Cechy produktu

 • kartą można dokonywać operacji
  • płatności bezgotówkowych:
   • w punktach handlowo-usługowych – bezpośrednie potwierdzenie dokonania transakcji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN
    Uwaga: karta jest płaska (nieembosowana), co oznacza, iż musi być użyta w chwili dokonywania transakcji w terminalu POS (urządzenie elektroniczne umożliwiające przeprowadzenie transakcji)
   • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO)
   • przy zakupach dokonanych przez Internet (operacje na odległość)
   • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, BPS oraz w bankomatach obcych banków
  • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych
   Uwaga: przy dokonywaniu wypłaty gotówki w kasach obcych i za granicą pobierana jest prowizja określona procentowo od kwoty wypłaty
 • karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na Rachunek karty
 • operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty)
 • konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku
 • karta wydawana jest dla osób fizycznych
  Uwaga: Posiadaczem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat
 • posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
 • karta może być zastrzeżona przez:
  • Bank
  • Posiadacza Rachunku lub Użytkownika karty
 • zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty
 • zastrzeżenie karty nie może być odwołane
 • wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza/Użytkownika karty

Okres ważności karty

 • Międzynarodowa Karta Przedpłacona MasterCard wydawana jest na jeden rok.

Standardowe limity dzienne do karty

 • Wypłaty gotówkowe – 1 500 zł
 • Transakcje bezgotówkowe – 3 000 zł

Opłaty

Opłatę pobieraną za Międzynarodową kartę przedpłaconą MasterCard  – określa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie i wymaganej dokumentacji.

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje