DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt EKO!

Kredyt EKO!

Bądź EKO i skorzystaj z oferty Banku Spółdzielczego w Pleszewie – Kredyt EKO!

Kredyt EKO! to szybki i tani kredyt gotówkowy na finasowanie przedsięwzięć proekologicznych przez osoby fizyczne – konsumentów.

Przeznaczenie:

 • zakup instalacji fotowoltaicznej
 • zakup sprzętu AGD (pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki) posiadającego klasę energooszczędności A+++
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamnetu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej
 • pokrycia kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu
 • pokrycia kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej)

Parametry:

 • maksymalna kwota kredyt – 50 000,00 zł
 • oprocentowanie zmienne – 3,45% (WIBOR 12M +3,2 %)
 • prowizja  - 2,00%
 • prowizja - 1,00% dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego
 • maksymalny okres kredytowania – do 84 miesięcy

Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,38 %. Kwota udzielonego kredytu 37 000,00 zł. Całkowita kwota kredytu 37 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 60 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3,45%. Spłata kredytu w 60 miesięcznych równych ratach w wysokości: 59 rat po 672,30 zł oraz 1 ostatniej raty w kwocie 672,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 4 093,73 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 740,00 zł, odsetki od kredytu 3 337,73 zł oraz koszt zabezpieczenia kredytu 16,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 41 093,73 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas , na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnienia oprocentowania z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 28.10.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.
 

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje