DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy

Informacje ogólne

Podstawowy rachunek płatniczy – przeznaczony jest dla konsumentów, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.), z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o której mowa w art. 59ia ust. 3 u.u.p.

Twoje korzyści

• dostępny w walucie PLN
• możliwość wpłat gotówkowych lub bezgotówkowych
• wypłaty gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub w placówce dostawcy
• wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie

Oprocentowanie i opłaty

Oprocentowanie
Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – Podstawowy Rachunek płatniczy
Opłaty
Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – Podstawowy rachunek płatniczy
 

Jak założyć rachunek?

Aby stać się posiadaczem ,,Podstawowego rachunku płatniczego” wystarczy odwiedzić najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Pleszewie i złożyć wniosek o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego. Resztą niezbędnych formalności zajmą się nasi pracownicy, którzy przygotują odpowiednie dokumenty które wystarczy podpisać i gotowe rachunek otwarty – to do nich mogą się Państwo zgłaszać w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w palcówkach Banku Spółdzielczego w Pleszewie

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje