Bankowość internetowa - logowanie eBankNet eCorpoNet
Program "Dobry start"

Program "Dobry start"

Bank Spółdzielczy w Pleszewie umożliwia Klientom złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w programie ,,Dobry Start” poprzez system bankowości elektronicznej. Funkcjonalność skierowana jest dla klientów Banku Spółdzielczego w Pleszewie, którzy posiadają rachunek z dostępem do bankowości internetowej eBankNet.

"Dobry Start" to wsparcie wypłacone raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 min uczniów.
Wnioski można składać już od 1 lipca 2018 r..

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinie z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.
Program "Dobry Start" jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie umożliwia złożenie Wniosku "Dobry start”/300+ online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet w opcji Wnioski - Wyprawka 300+
Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w  programie "Dobry Start”.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Jak otrzymać świadczenie doby start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowaczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenia będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenia wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną Banku Spółdzielczego w Pleszewie.
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
Ważne!
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Masz więcej pytań odnośnie programu ,"Dobry Start” ?

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje