DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet

Płatności w Europie

W związku z Art. 20d ustawy o usługach płatniczych udostępniamy broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie

 

Broszura jest dostępna także w:

Polskim języku migowym:

Płatności w Europie - język migowy

 

Tekście łatwym do czytania i do zrozumienia:

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje