DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet

Wskaźniki referencyjne

Wskaźniki referencyjne

Informacje dotyczące wskaźników referencyjnych.

Na światowych rynkach finansowych od kilku lat trwa reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Skutkiem tej reformy jest postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego. Świat jest w trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między Klientami oraz Bankami.

Bank Spółdzielczy w Pleszewie również uczestniczy w tym procesie. Posiadamy odpowiednie plany awaryjne uwzględniające ryzyka zmian, zniknięcia lub zastąpienia dotychczas stosowanego wskaźnika referencyjnego jakim jest WIBOR.

Dla naszych Klientów najważniejszą zmianą wynikającą z trwającej reformy wskaźników referencyjnych jest większe bezpieczeństwo. Administratorzy wskaźników są obecnie nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego, a ryzyko zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego jest odzwierciedlane w odpowiednich zapisach w umowach kredytowych, które podpisują Państwo z Bankiem.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje