DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet

Informacja o przedsiębiorcach

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

Bank Spółdzielczy w Pleszewie, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową.

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘBORCY

ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY

DANE IDENTYFIKACYJNE

REGON

NIP

KRS

1

SoftNet sp. z o.o.

30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 8

350506978

678-00-52-374

0000181332

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje