Bankowość internetowa - logowanie eBankNet eCorpoNet

Oprocentowanie

Do pobrania

Stawki referencyjne

Wskaźnik Sposób obliczania Data Wartość
WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obowiązywnia 01.12.2017 - 31.12.2017 1,4600
Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje