DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet

Aktualności

Informacja

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie informuje Członków Banku o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w ramach Grupy Stawiszyn, zgodnie z Uchwałą nr 54/2022 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie z dnia 04.11.2022 roku.
W związku z powyższym w miesiącu maju 2023 roku w toku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Stawiszyn poprzedzającego Zebranie Przedstawicieli Banku dokona się wyboru do wymienionego organu. 
Terminarz Zebrań Grup Członkowskich zostanie udostępniony w późniejszym terminie. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami.
Informujemy potencjalnych kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Grupy Stawiszyn o możliwości składania kompletu dokumentów w Sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Pleszewie z/s przy ul. Kraszewskiego 11.
Wypełnione przez osoby podlegające ocenie odpowiedniości odpowiednie formularze, mogą być składane w Banku począwszy od dnia zwołania posiedzenia Zebrania Grupy Członkowskiej Stawiszyn.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie 
 

Do pobrania

Lista aktualności  >
Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje