DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet

Aktualności

Informacja

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie informuje Członków Banku o upływającej w 2022 roku kadencji pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli. W związku z powyższym w miesiącu maju 2022 roku odbędą się Zebrania Grup Członkowskich, na których dokona się wyboru do wymienionych organów. Terminarz Zebrań Grup Członkowskich zostanie udostępniony w późniejszym terminie. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami.
Informujemy potencjalnych kandydatów na Członków Rady Banku Spółdzielczego o możliwości składania kompletu dokumentów w Sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Pleszewie, ul. Kraszewskiego 11.
Wypełnione przez osoby podlegające ocenie odpowiedniości odpowiednie formularze, mogą być składane w Banku  począwszy od dnia zwołania posiedzenia organu uprawnionego do dokonania oceny odpowiedniości danej osoby (tj. począwszy od dnia zwołania Zebrania danej Grupy Członkowskiej).
Prosimy o uważne uprzednie zapoznanie się z obowiązującymi w Banku regulacjami dotyczącymi oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie, ponieważ braki formalne lub dokumentacyjne, które wystąpią w dniu Zebrania Grup Członkowskich mogą istotnie ograniczyć możliwość kandydowania do Rady Nadzorczej.
Osoby zainteresowane kandydowaniem do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie mogą uzyskać uzupełniające informacje w Banku pod nr tel. 62 742 91 19 u osoby zajmującej stanowisko ds. zgodności. Kontakt dostępny jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie

Do pobrania

Lista aktualności  >
Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje