DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet

Aktualności

Tarcza Finansowa PFR - przyjmowanie pełnomocnictw, oświadczeń lub odpisów z KRS i CEIDG

 

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,
Zgodnie  z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

  •     informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sadowego lub
  •     wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
  •     Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sadowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
  •     Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR   (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).
Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020r.
W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

 

Lista aktualności  >
Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje