Bankowość internetowa - logowanie eBankNet eCorpoNet
Wygodne Konto dla klientów ZUS

Wygodne Konto dla klientów ZUS

Twoja oszczędność i nasze codzienne wsparcie

"Wygodne Konto dla klientów ZUS" przeznaczone jest dla klientów indywidualnych nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Za 1 zł miesięcznie za prowadzenie konta zyskujesz:

  • Bezpłatne wypłaty gotówki w szerokiej sieci bankomatów z Grupy BPS i SGB
  • Bezpłatne użytkowanie karty debetowej
  • Pomoc medyczną i domową w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego assistance

Oferta promocyjna to:

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej
  • 0 zł za użytkowanie karty debetowej
  • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB
  • 0 zł za udostepnienie usług bankowości elektronicznej
  • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance (przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej)

Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP i podczas podróży zagranicznej, pomoc podczas podróży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinię medyczną i infolinię podróżną.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Oferta promocyjna obowiązuje od 13.11.2017 r. do 31.10.2019 r.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Pleszewie - ROR "Konto za złotówkę"

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – ROR "Konto za złotówkę”

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje